Ketua Dewan Ulama' PAS mengulas Isu EGM

Ketua Dewan Ulama' PAS Pusat.
Dato' Haji Harun Taib

Ulasan